Какво трябва да знаем за "абсолютната давност"?

Давността не влиза в сила автоматично, предупреди юрист